image-1

Po co zatrudniać generalnego wykonawcę?

Po to, żeby wizje i projekty zostały urzeczywistnione, bez zbędnej straty czasu i nerwów. Wystarczy, że przyjdziesz do nas ze swoim projektem – a my zrobimy resztę. Tak działa generalne wykonawstwo.

Czym zajmuje się generalny wykonawca?

Generalny wykonawca zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji. To on odpowiada za każdy etap prac, nadzór podwykonawców, zarządzanie budżetem, zasobami i jakością. Inwestor oszczędza więc czas, bo kontaktuje się tylko z GW, którego zadaniem jest oddanie całości robót zgodnie z oczekiwaniami i harmonogramem.

Generalny wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację i kierowanie pracami budowlanymi na budowie. Jego zadania obejmują:

  • określenie potrzeb i wymagań budowy,
  • zatrudnianie i koordynowanie pracy podwykonawców i innych specjalistów,
  • zapewnienie odpowiedniego dostępu do narzędzi i materiałów budowlanych,
  • koordynowanie i kontrolowanie harmonogramu budowy,
  • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa na budowie,
  • negocjowanie kontraktów z podwykonawcami i dostawcami,
  • koordynację i rozwiązywanie problemów i konfliktów podczas budowy,
  • zarządzanie budżetem i kontrolę kosztów.

Generalny wykonawca jest świetnym wyborem, jeśli są planowane duże przedsięwzięcia budowlane. Wymaga to zaangażowania wielu specjalistów i podwykonawców, a nie każdy ma czas, żeby samodzielnie zajmować się inwestycjami. GW bierze odpowiedzialność za to, by projekty stawały się realnymi obiektami przy maksymalnym odciążeniu inwestorów.