Prace ziemne

Każda wielka inwestycja rozpoczyna się od wbicia pierwszej łopaty. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem, kadrą i usługami budowlanymi na najwyższym poziomie, żeby projekty naszych klientów od samego początku były wykonywane profesjonalnie i na czas, a roboty ziemne są bardzo ważną częścią inwestycji.

Roboty ziemne to podstawa każdej dużej inwestycji budowlanej. Prowadzimy je w szerokim zakresie, zarówno jak chodzi o odpowiednie kształtowanie gruntu, przygotowanie terenu, budowanie instalacji podziemnych i fundamentowych.

W naszej ofercie znajdują się:

  • porządkowe roboty ziemne, do których zalicza się usuwanie zbędnej roślinności, spulchnianie gleby oraz odprowadzanie wód opadowych, oraz wytyczanie budowli według projektu klienta,
  • podstawowe roboty ziemne, czyli nasypy, podsypy i zasypy, a także wykopy pod obiekty budowlane, rowy, drogi i instalacje,
  • roboty wykończeniowe, które polegają na wykonywaniu wykopów pod fundamenty, profilowaniu nasypów oraz przeprowadzaniu mikroniwelacji, a także wyrównywaniu dna wykopów i przygotowanie terenu pod ziemne prace ogrodowe.
  • prace wodno-kanalizacyjne w pełnym zakresie.

Zapraszamy do kontaktu, aby wybrać najlepsze rozwiązania i ustalić zakres robót ziemnych pod Państwa inwestycje.